Hoppa till sidans innehåll

Börja skjuta pistol


Luleå Pistolklubb är en sammanslutning av pistolskyttar förenade av sitt gemensamma intresse att träna och tävla i pistolskytte. Detta i enlighet med de föreskrifter och stadgar som fastställts på riksnivå av Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet och på lokal nivå i Norrbottens pistolskyttekrets resp. Norrbottens Skyttesportförbund samt i pistolskytteföreningen Luleå PK.

Luleå pistolklubb kommer varje höst att erbjuda 12 platser i skytteföreningens nybörjarkurs. Klubbens syfte med kursen är att få fler aktiva tävlingsskyttar till den förenings- och tävlingsverksamhet som medlemmarna deltar i året om.

För att kunna tävla aktivt som pistolskytt krävs genomgången grundutbildning och godkänt prov för Svenska pistolskytteförbundets Pistolskyttekort (Grönt kort) samt Svenska Skyttesportförbundets Skyttekort

                           

Eftersom det är få platser på kursen kan föreningen inte garantera en plats i denna, men kommer inför varje kursstart att informera aktuella intressenter om placeringen i kön.

VILKA KRAV STÄLLER KLUBBEN PÅ SINA MEDLEMMAR?

Som aktiv medlem i Luleå Pistolklubb kommer du att utgöra en viktig del i den ideella verksamhet som klubben bedriver. För att föreningen ska fungera är det viktigt att alla medlemmar, efter förmåga och kunskap, aktivt hjälper till i klubbens verksamhet på något sätt.

Som aktiv medlem räknas endast medlem som, förutom erlagd årsavgift, aktivt deltagit, dels i föreningens skytteverksamhet (t.ex. som skytt och föreningsfunktionär) och dels i den övriga verksamhet som föreningen bedriver (t.ex. vid olika städ- och tävlingsförberedande arbetsinsatser).

Endast aktiv medlem har rätt att ta del av föreningsverksamhetens alla delar (t.ex. träningstider och klubbmästerskap).

Som aktiv medlem i Luleå PK representerar man föreningen och är dess ansikte utåt. Det är därför viktigt att man i alla sammanhang, både på och utanför skjutbanan, uppträder i enlighet med de regler och föreskrifter som gäller inom den seriösa idrottsverksamhet som föreningen bedriver, tävlingsskytte med pistol och revolver.

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ EGEN VAPENLICENS?

  • Du ska ha fyllt 18 år
  • Du ska ha uppfyllt kraven för Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke (Praktiska skytteprov)
  • Du ska ha varit aktiv medlem i pistolskytteförening i 6 månader
  • Du ska ha behov av vapnet och inte ha ett brottsligt förflutet – föreningens styrelse beslutar om ett aktivitetsintyg för varje individuell skytt som efter godkännande skickas in till polisen som bilaga till licensansökan. Polisen tar sedan beslut om vapenlicens efter kontroll av sökanden.

När du har fått vapenlicensen behovsprövas den även vart 5: e år; vilket innebär att styrelsen, precis som efter avslutad och godkänd kurs, åter tar beslut om din aktivitetsgrad i klubben för utfärdande av ett aktivitetsintyg till polisen. Om styrelsen meddelar att du inte har varit aktiv, kommer polisen att ompröva vapenlicensbehovet och har sedan rätt att neka till en förnyad licens vilket leder till krav på försäljning eller förverkan av vapnet.

Om du har läst hit och fortfarande tycker det verkar intressant rekommenderar vi dig att fortsätta läsa!

KURSPLAN

Kursen genomförs en kväll i veckan med start i början av augusti ute på Knöppelåsens skjutbana. När snön kommer flyttar vi in i Arcus skjuthall och kursen avslutas sedan i december med ett skriftligt prov för Pistolskyttekortet. Praktiska skytteprov genomförs kontinuerligt under kursens gång och fortsättningsvis på föreningens träningstid efter årsskiftet under vintern, våren och sommaren. Total kurslängd är ca: 20 veckor.

KURSKOSTNAD: 2 000 Kr
     
I den summan ingår:  

 

 

Medlemsavgift under kursens gång

 

Teoretisk grundutbildning ca. 15 tim samt

  fortlöpande under praktik
 

Praktisk, handledarstödd skytteutbildning

  ca. 50 tim
 

Lån av vapen (Pistol kaliber .22)

 

Målmaterial och täcklappar

 

SPSF: Pistolhäfte”Grundutbildning”

 

Luleå PK: s eget utbildningsmaterial

 

Svenska pistolskytteförbundets (SPSF) Skjuthandbok (SHB)

 

Avgiftsfri skjutning i skyttehall under kursens gång

 

Tillgång till fadder efter avslutad kurs

 

Möjlighet att delta på efterföljande nybörjarkurs

  under förutsättning att man har egen licens och
  vapen.
     
Andra utgifter som tillkommer:
 

Ammunition köps fortlöpande av respektive skytt på

  plats utifrån aktuellt pris, ca: 40 kr/50 st.
 

En tillverkningskostnad för Pistolskyttekortet

  på 50 kr betalas av respektive skytt i samband med
  teoriproven.
 

Hörselskydd måste köpas själv av respektive skytt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILKA ÖVRIGA KOSTNADER TILLKOMMER?Licensansökan - Kostar för närvarande 700 Kr för första licensen.

  • Vapenskåp - Är krav för innehav av eget vapen. Kostar från ca. 3. 000 Kr.
  • Ett eget vapen - Kan köpas begagnat eller nytt. Kostar från 3 000 - 20. 000 Kr.

Efter att du skaffat dessa tre grundläggande saker, samt ammunition naturligtvis, kan du sedan börja skjuta på egen hand. Du kommer då att upptäcka att det finns en del övrig utrustning som du ”måste” ha: t. ex. tidtagarur, skyttejacka, målkikare, skytteglasögon etc. För varje tävlingsstart får man även betala startavgift från ca. 40 Kr och uppåt.

Om detta låter intressant ser vi fram emot din intresseanmälan och hälsar dig välkommen till en trevlig hobby där du kommer att få lära dig skjuta pistol och träffa många nya vänner! För pistolskytte är en kul-sport!

 

 

 

 

 

 

HUR ANMÄLER MAN SIG TILL NYBÖRJARKURSEN?

En korrekt ifylld Intresseanmälan skickas in till klubbens Utbildningsansvarige och kommer sedan att placeras på väntelista enligt ”först till kvarn”- principen.

VAD HÄNDER SEDAN?

Om du har fått en plats på kursen ringer klubbens Utbildningsledare personligen upp dig några veckor innan kursstart.

Om kursgruppen är fylld och du inte blir erbjuden en plats returnerar du den e-post-förfrågan som skickas ut om du vill behålla din plats i kön till nästa kurstillfälle.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:

Eftersom de sportredskap vi använder i vårt seriösa idrottsutövande, våra pistoler och revolvrar, samtidigt är farliga vapen och på grund av allt hårdare restriktioner från myndighetshåll mot pistolskyttet, har vi i föreningen ett stort ansvar. Vi ser det därför som vår skyldighet att se till att inga oseriösa, presumtiva vapenägare kommer att missbruka det stora ansvar som med automatik medföljer en vapenlicens.

Därför gäller följande:

Om innehållet i den inskickade intresseanmälan bedöms vara oseriöst eller inte går att förena med ovanstående beskrivna kursmål och medlemskrav, kommer inte någon kontakt att upprättas med sökanden inför kursstart.

Styrelsen i Luleå Pistolklubb

Uppdaterad: 04 OKT 2017 11:46 Skribent: Andreas Nilsson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Luleå PK - Skyttesport
Andreas Nilsson, Smultronstigen 26
97452 Luleå

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: sekreterare@luleapk....